Så bedöms ansökan

I vår bedömningsmodell använder vi oss av två externa bedömare som granskar tilldelade ansökningar individuellt och oberoende av varandra. Det betyder att de inte har vetskap om vem den andre bedömaren är och följaktligen finns det heller ingen möjlighet för bedömarna att sinsemellan diskutera ansökan. Våra bedömare granskar era projekt utifrån de val av kompetenser ni har gjort. Vid sidan av detta granskar Kulturbryggans kansli projektens ekonomiska kalkyl. Med anledning av att bedömarna gör enskilda bedömningar har vi som policy att inte lämna ut namnen på våra bedömare för specifika ansökningar. Undrar man kring ett omdöme eller en motivering är man istället välkommen att kontakta kansliet.

Efter det att bedömarna avlagt sina omdömen fastställs en prioriteringsordning som tillsammans med kansliets utlåtande kring projektens budget är vägledande för de beslut kommittén fattar. Kulturbryggans beslut tar i beaktande de värderingar som ligger till grund för de kulturpolitiska målen.